Blog Archive
21st 6 月, 2018

上星期區議會在大比數通過「殺街」,要求政府研究終止開放旺角西洋菜街行人專用區,唔會再有大媽週末狂熱,唔會再有大喇叭,亦唔會再有呀叔拋陶瓷大花盆。幾個月之後正式重新開放週末及假日行車,會唔會又引申出其他問題,又或者,會唔會變成另一種活動萌生於此地?